Flymisjonen
Evangeliserings- og nødhjelpsarbeide
i Sør-Etiopia og Guinea Bissau.
Giro 3325.25.04120