Fra ledelsen, mars 2014
Vekkelsen i Etiopia fortsetter.
Fra ledelsen, julen 2011
 
Besøk i Guinea Bissau, mai 2008


Flymisjonens nett-side.