Slik driver vi arbeidet.


”Evangeliet til muslimene”, Flymisjonen, ble registrert som stiftelse høsten 1992, med det formål at misjonærer kunne få bruke fly i sin tjeneste i Sør Etiopia. I elleve år ble det benyttet fly med små krav til landingsplasser, for å nå hurtig fram til vegløse områder. I den senere tid er Helikopter tatt i bruk. Støtte til nasjonale evangelister i Waddera området er i disse år utvidet. De er bærere av vekkelsesilden som har gitt frukter ved at tusener har omvendt seg og blitt kristne. Vi kanaliserer hjelpen ved betrodde personer som vi kjenner til. Mobiltelefon nettet utvides stadig i Afrika, noe som gjør kommunikasjonen bedre til å ha kontakt med arbeiderne ute – både i Etiopia og i Guinea Bissau.

Otto Jakobsen.
- formann -
Eivind Lobekk.
- varaformann -
Margunn Sola Auestad.
- sekretær og kasserer -
Karsten Ueland.
- styremedlem -

Giro: 3325.25.04120. Revisjon: Abacus Revisjon AS, Stavanger.
Organisasjon: 977 146 046 – Evangeliet til muslimene.
Flymisjonens nett-side.