Arbeidet i Sør-Etiopia.


Omkring 1970 var det ca. 20 kristne i Waddera distriktet. I dag er det flere titusener kristne og omlag 70 kirker. I elleve år ble det brukt småfly til å nå fram til vegløse områder med evangeliet, nødhjelp og syketransport. I senere tid har en brukt Helikopter til dette. Et omfattende arbeide med å få bringe Guds Ord til unådde områder, utvides stadig.
* F. t. gir vi støtte til:
*55 evangelister som og har andre med seg og går til nye områder
*Lærere, skolebygg og kirker.
*To ukers Bibelkurs holdes hvert år for omkring 180 evangelister og menighetsledere. ( I 2014 deltok 235)
*Forfulgte kristne som er på flukt og til nødhjelp.

Elektrisk strøm framføres nå til flere områder, slik og i Waddera. Nylig ble ny grunnskole for barn satt i gang. Får ikke barna hjelp med opplæring blir de lett bytte for prostitusjon og sykdommer som aids og tuberkulose m. m.      Se ellers bilder.

Flymisjonens nett-side.