Pionerarbeid i Guinea Bissau
Ble satt i gang i 2000, av pastor Caetrano Quetuque. Guds Ord har i disse år båret rike frukter.
Menigheten har i dag flere hundre kristne. Det er en fattig menighet som trenger hjelp til Bibler og lærebøker, skoler, møtelokaler, evangelister og lærere. Hver høst samles også ungdom til Bibelleir. Flere unge melder seg til tjeneste i arbeidet og tre ungdommer studerer f. t. ved en engelsk språklig Bibelskole. Flere unge leser engelsk med tanke på å få gå på Bibelskole. – Det er et kall om å være med og støtte opp om dette arbeidet – som har båret så rike frukter.

– Vi er takknemlige til alle som vil være med å hjelpe.


Flymisjonens nett-side.