Brev fra pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau, (20.02.05).
Oversatt ved misjonær Henry Pedersen, 5583 Vikedal.

Kjære, venner i Jesus Kristus!

Måtte Guds nåde og det felles håp vi har i Ham være med dere alle. Amen.

Evangelisering:
 
Vi (kirken) har gjort et framstøt for evangeliet i 3 landsbyer. Tomar, Cumura
og Bumini. Som resultat har vi notert 259. deltakere, 6 av dem ble omvendt.
Søndagsskole:Vi har 2 klasser med noe over 120 barn hver søndag.
Kvinnene:
 
De har sine møter hver mandag og sanggruppen har dessuten øvelse onsdag
og fredag.
Katekumener:
 
Antallet av dem er 48 personer fordelt på 4 klasser (med undervisning)
4 dager i uken, mandag, onsdag, fredag og lørdag.
Bønneemner:
 
Kjøp av Luthers lille katekismer.
Kjøp av Bibelhistorie med bilder.

Pastor Caetano Quetuque.
Flymisjonens nett-side.