Bilder 2006.

Pastor Caetano underviser.

Nye i dåpsundervisning.

Søndagsskolelærere.

Nye døpte.

Bibelkurs 2006.

120 kursdeltakere.

Evangelister utenfor kirken.

Fra kirken i Waddera.

Evangelisten Aga Taler.

Aga har vært med siden vekkelsen begynte.

Bibelcamp i Guinea Bissau, i september 2006.
Flymisjonens nett-side.