Bilder 2005.

Tilhørere til undervisningen.

Den andre delen.

Evangelister.

Evangelister på vei ut.

Kom over og hjelp oss.

Ny kirke.
Flymisjonens nett-side.