Julehilsen fra Helgi Hrobjartsson 2008.

30. november 2008.
Kjære misjonsvenner!
Nå er tiden inne for å sende en julehilsen til dere. Sist jeg skrev fortalte jeg om mitt opphold i Etiopia, fra november 2007 til januar 2008. Da var også min søster Margret og hennes mann Benedikt med og de fikk oppleve å se sitt gamle misjonsfelt i Konso. Noe som var stort for dem.

I juli - august var jeg med på det årlige Bibelkurset i Waddera, for evangelister og menighetsledere, med 130 deltakere. Hos disse var det en stor forventning til Gud, og vi opplevet at Han var oss nær. Vi talte om Jesu lidelses historie fra Getsemane til oppstandelsen Påskemorgen. Det grep oss og vi blir aldri ferdig med å høre om dette. Særlig Jesu Ord på korset: ”Far, forlat dem! for de vet ikke hva de gjør”. (Luk. 23,34), talte sterkt til oss.

Evangelistene hadde og mye å fortelle om opplevelser på sine vandringer rundt med Guds Ord. Om Guds Rikes vekst - om medgang, motgang, forfølgelse, fengsling og annet. Men mest var de opptatt av å fortelle om Guds omsorg og bevarelse gjennom alt.
Evangelisten Hussen fortalte om forfølgelser av de kristne, og om Guds Rikes framgang. Og når han fortalte om martyrene og hvordan alt gikk for seg, ble det helt stille i forsamlingen og ikke et øye var tørt. Under slike forfølgelser må en finne steder hvor de kunne samles i stillhet om Guds Ord. For det er en stille vekkelse i disse områdene, som ingen forfølgelse kan stoppe. Martyrenes blod bærer frukt.

Etter Bibelkurset besøkte jeg noen menigheter i distriktet. Et sted så jeg rester etter to kirker som forfølgere hadde brent ned, men de kristne ga ikke opp. De bygget den tredje kirken som står i dag. Der hadde vi nå gudstjeneste og det ble en stund jeg ikke glemmer.

Jeg møtte også evangelisten Aga, som har vært med oss i arbeidet fra begynnelsen. Han var menighetens viktigste støtte under kommunistenes tid i Etiopia. Nå er han gammel og nesten helt blind, så han må ha følge eller bli kjørt med bil når han skal ut og ferdes. Men han er ved godt mot, og bruker mye tid til å be. Vi takker Gud for det Aga har vært for oss i Waddera.

Vi kan ikke takke Gud nok for alt vi har fått oppleve i Waddera.
Må så Gud rikelig velsigne dere. Og jeg ønsker dere alle en
God jul og et godt nyttår!

Takk for all støtte og forbønn. Beste hilsen med Es. 43, 1 – 4.

Helgi Hrobjartsson.